Ommerenveldseweg 44
4032 NC Ommeren
Bel ons direct
+31 344 - 603 891
Stuur ons een e-mail
service@uwzorgcompaan.nl

Aanbod zorgpersoneel

Als zorginstelling is het van groot belang om te beschikken over voldoende gekwalificeerde zorgprofessionals om de beste zorg te kunnen bieden aan cliënten. Helaas is er in de zorgsector momenteel een groot tekort aan verpleegkundigen, zowel in Nederland als in de meeste andere Europese landen. Gelukkig biedt Uw ZorgCompaan hier een oplossing voor. Via Uw ZorgCompaan is het mogelijk om verpleegkundigen en verzorgenden IG in te zetten voor zorginstellingen, bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of ziekenhuizen maar ook in de thuiszorg, zowel intramuraal als extramuraal. Hiermee proberen we nog meer mensen te helpen door hen de zorg te bieden die zij nodig hebben.

Oplossing voor het personeelstekort

Uw ZorgCompaan is een zorgorganisatie met meer dan 10 jaar ervaring in het werken met verzorgenden en verpleegkundigen uit Midden- en Zuid-Europa. We zijn ervaren in het begeleiden van buitenlandse zorgprofessionals, het geven van taalopleidingen, verzorgen van huisvesting en vervoer, administratieve processen en specifieke eisen aan de loonadministratie. Binnen Europa zijn er de afgelopen jaren minder verpleegkundigen beschikbaar, en het tekort zal alleen maar toenemen door vergrijzing en toename van de zorgvraag. Niet alleen in Nederland is er een tekort aan verpleegkundigen, in de meeste Europese landen is dit zo. Dat is de reden dat we op zoek zijn gegaan naar andere mogelijkheden en wij terecht zijn gekomen bij de zogenoemde “derdelanders”. Dit zijn werknemers van buiten de EU die in Nederland mogen werken onder bepaalde voorwaarden.

Zorgpersoneel uit Indonesië

Indonesië kent veel goed opgeleide verpleegkundigen, maar kent ook een overschot aan verpleegkundigen, zij willen graag aan het werk, terwijl wij hier in Nederland een tekort hebben aan verpleegkundig personeel. Nederland heeft een goed georganiseerd zorgsysteem wat een voorbeeld is voor veel landen. We hebben getracht een win-win situatie te creëren waarbij de Indonesische verpleegkundigen werk en kennis vinden in Nederland en de Nederlandse zorginstellingen samen kunnen werken met gemotiveerde, goed opgeleide en Nederlandssprekende verpleegkundigen en verzorgenden IG.

Scholing en training

Na een zorgvuldige screening in Indonesië starten we als eerste in Jakarta met de Nederlandse taalopleiding met een duur van zes maanden. Na aankomst in Nederland gaan we verder met het 1e deel van de vervolgopleiding; theorie en praktijktrainingen in een skillslab. De Indonesische verpleegkundigen zijn werkzaam op het niveau van een verzorgende individuele gezondheidszorg, ook wel VIG’er. Naast het verlenen van de basiszorg zijn zij bevoegd en bekwaam voor de verpleegtechnische handelingen die verwacht kunnen worden van een verzorgende IG. De verpleegtechnische handelingen zijn getraind door de maatwerkspecialisten van i4healthcare waarvoor een bewijs van deelname kan worden voorgelegd. Dit traject van zes weken is voornamelijk bedoeld om hen meer bij te brengen en bekend te maken met de werkwijze die wij hier hanteren. De cultuur in Nederland is anders dan dat zij gewend zijn en ook op het gebied van zorg is het belangrijk dat de verpleegkundigen hier bekent mee zijn. Als de verpleegkundigen de praktijkhandelingen training succesvol hebben afgerond, gaan zij vervolgens aan de slag als VIG’er.

Na drie maanden werkzaam te zijn geweest als VIG’er volgt het 2e deel van de opleiding; voorbereiding op de BI-toets en de BIG-registratie. Zodra dit proces is afgerond, zijn zij inzetbaar als BIG-geregistreerde verpleegkundigen.

Onze verpleegkundigen en verzorgenden IG

De verpleegkundigen en VIG’ers die ingezet worden zijn van Indonesische afkomst en spreken Nederlands. De verpleegkundigen beschikken over de benodigde diploma’s, waaronder beademingscertificaten, en hebben goede kennis over verschillende ziektebeelden en gebruiken in de Nederlandse gezondheidszorg. Indonesische verpleegkundigen zijn van nature verzorgend en toegewijd aan hun werk. Ze zijn gemotiveerd en willen graag aan mensen in Nederland zorg bieden. De verpleegkundigen zullen voor 3 tot 5 jaar werkzaam zijn bij uw zorginstelling.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de inzet van onze verpleegkundigen? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 – 603 891 of mail naar service@uwzorgcompaan.nl Lees voor meer informatie ook ons interview in De Gelderlander. Wij plannen graag een kennismakingsgesprek, om u persoonlijk meer te vertellen.