Ommerenveldseweg 44
4032 NC Ommeren
Bel ons direct
+31 344 - 603 891
Stuur ons een e-mail
service@uwzorgcompaan.nl

Nieuwe tarieven Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2024 bekend

Nieuwe tarieven Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2024 bekend

16 augustus 2023

Elk jaar wordt er opnieuw gekeken naar de tarieven in de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze tarieven worden aangepast op basis van de prijsstijging. Dit wordt een indexering van budget en tarieven genoemd. Voor 2024 is de indexering 6.37%, wat invloed heeft op de nieuwe tarieven waaronder ook het persoonsgebonden budget.

Nieuwe tarieven

De indexering betekent het volgende voor de tarieven van 2024:

  • Een formeel uurtarief van €77.
  • Een dagdeeltarief van €70,88.
  • Een informeel uurtarief van €24,44.
  • Toeslag wooninitiatief van €5.326 per jaar.
  • Kwaliteitstoeslag van €4.842 per jaar.

Wat is de Wlz?

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is een Nederlandse wet die bedoeld is om langdurige zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met een blijvende ernstige beperking of aandoening. Deze wet is van kracht om mensen te helpen die dagelijks intensieve zorg nodig hebben en niet meer zelfstandig kunnen functioneren. De WLZ voorziet in zorg voor mensen met een langdurige lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

Financiering vanuit de Wlz

De financiering vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is bedoeld om de langdurige zorg en ondersteuning te bekostigen voor mensen met ernstige en blijvende beperkingen. De Wlz is bedoeld voor personen die 24 uur per dag zorg in hun nabije omgeving nodig hebben, dat kan in instellingen zoals verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen zijn, maar ook zorg thuis.

Het doel van de financiering vanuit de WLZ is om mensen met langdurige en intensieve zorgbehoeften toegang te geven tot de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben, ongeacht hun financiële situatie. Dit stelt hen in staat om een zo comfortabel en waardig mogelijk leven te leiden, zelfs in situaties waarin zelfstandig wonen niet meer haalbaar is.

Als iemand Wlz-zorg wilt ontvangen, dan wordt er een Wlz indicatie aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in de regio. Het CIZ beslist dan of iemand onder de Wlz valt.

Pgb-Wlz

Is de Wlz indicatie goedgekeurd? In dat geval gaat de aanvragen met het zorgkantoor in de regio om de tafel zitten om de zorg te bespreken. Bij het zorgkantoor geeft iemand aan hoe deze de Wlz-zorg het liefst wilt ontvangen. Er kan ook gekozen worden voor een pgb-Wlz (persoonsgebonden budget).  Met een PGB kan iemand zelf bepalen van wie hij of zij zorg krijgt, waar en wanneer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over  de Wlz? Hier vindt u meer informatie over Wlz, pbg en zorg. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Bel ons dan op werkdagen via +31(0)344 – 603 891.