Ommerenveldseweg 44
4032 NC Ommeren
Bel ons direct
+31 344 - 603 891
Stuur ons een e-mail
service@uwzorgcompaan.nl

Langere toekenning mogelijk voor PGB vanaf 15 mei

Langere toekenning mogelijk voor PGB vanaf 15 mei

24 mei 2023

Vanaf 15 mei is het mogelijk om een langere toekenning voor het pgb vanuit de Zorgverzekeringswet te krijgen. Dit is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder waarvan de huidige indicatie afloopt en er sprake is van een stabiele langdurige zorgvraag. Budgethouders hoeven hierdoor minder vaak een indicatie en machtiging aan te vragen, waarmee de administratieve lasten en onzekerheden sterk worden verlaagd.

Wat is een pgb?

PGB staat voor persoons gebonden budget. Dit is een budget  dat iemand  kan aanvragen als er zorg, ondersteuning of hulpmiddelen nodig zijn . Met het budget kan iemand dit zelf inkopen. Met een pgb bepaalt u dus zelfwelke zorgverleners zorg of ondersteuning geven en waar en wanneer dit gebeurt. U zorgt zelf voor de contracten met de zorgverleners en stuurt hen ook aan. Daarbij onderhoudt u ook de administratie en regelt u betalingen. De hoogte van het Persoon gebonden budget hangt af van uw zorgprofiel.

Pgb en zorg in natura

Als u zorg nodig heeft  zijn er bij ons twee opties: Een pgb of zorg in natura. Het verschil tussen pgb en zorg in natura is dat bij pgb de zorg zelf ingekocht wordt, bij zorg in natura bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar uit welke zorgorganisatie u kunt kiezen. U maakt zelf afspraken met de zorgorganisatie over de geleverde zorg of ondersteuning. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar regelen de administratie.

Het hangt van jouw eigen zorgvraag en situatie af uit welke van de vier zorgweten je zorg kunt ontvangen. En bij welke instantie(s) je moet zijn voor de aanvraag van het pgb.

Pgb en zorgverzekeringswet

Het persoonsgebonden budget, onder de Zorgverzekeringswet geldt voor mensen die langer dan een jaar verpleging en/of persoonlijke verzorging aan huis nodig hebben. U kunt denken aan hulp bij opstaan, wassen en aankleden, of injecties geven. Als u aanvraag onder deze wet valt, vraagt u de zorg aan bij uw zorgverzekeraar. Een hbo-wijkverpleegkundige stelt de indicatie.

PGB en Wlz

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om langdurige 24 uurs zorg dichtbij. De Wlz is bedoelt voor kwetsbare mensen die veel toezicht en 24 uur zorg dichtbij nodig hebben. Het gaat hierbij niet alleen om zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis maar ook zorg thuis.

U kunt in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uurs zorg in de nabijheid of op permanent toezicht. De Wlz is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen met dementie, Alzheimer, de ziekte van Parkinson of ALS.

Aanvragen Wlz via het CIZ

Voordat u zorg kunt regelen vanuit de Wlz moet u eerst een indicatie aanvragen. Dit kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In de Wlz-indicatie die het CIZ afgeeft staat een zorgprofiel. Een zorgprofiel beschrijft uw zorgbehoefte. Uw zorgprofiel is dus uw indicatie en dit bepaalt ook het pgb budget

Langere toekenning

Vanaf deze maand is het dus mogelijk om een langere toekenning te krijgen voor het pgb vanuit de zorgverzekeringswet voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Dit is met name  interessant voor mensen met een langdurige ziekte of handicap. Deze mensen weten dat zij langdurig zorg nodig hebben, waardoor het onnodig is om elke keer weer opnieuw een herindicatie aan te vragen. De langdurige indicatie kan tot 5 jaar afgegeven worden. Voor de budgethouder scheelt dit veel administratieve lasten.

Per Saldo

Belangenorganisatie Per Saldo is blij met deze ontwikkeling. Ze hebben aangegeven hier al jaren voor te strijden en dat ze meerdere malen de Tweede Kamer hierop hebben gewezen. Uiteindelijk heeft dit er wel voor gezorgd dat het mogelijk is om een langere indicatie te krijgen voor mensen met een langdurige ziekte of beperking in de Zvw.

Meer informatie

Wilt u meer weten over pgb? Lees dan ons artikel over pgb, het artikel over wlz-indicatie of het artikel over pgb, aupairzorg en wlz.