Ommerenveldseweg 44
4032 NC Ommeren
Bel ons direct
+31 344 - 603 891
Stuur ons een e-mail
service@uwzorgcompaan.nl

Detachering in de zorg

Detachering in de zorg

11 juli 2023

Als zorginstelling is het van groot belang om te beschikken over voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel om de juiste zorg te kunnen bieden. Heeft u behoefte aan personeel? Dan heeft u verschillende mogelijkheden om mensen te vinden. Detachering is een veelgebruikte aanpak binnen een HR-strategie om op een flexibele manier personeelstekorten aan te vullen en de continuïteit van zorg te waarborgen.

Wat is detachering?

Detachering houdt in dat een werknemer in dienst is bij een andere organisatie of een detacheringsbureau en tijdelijk wordt ingezet binnen uw organisatie. Binnen de zorg kan het bijvoorbeeld gaan om verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici en ander zorgpersoneel.

Hoe werkt detachering in de zorg?

Zorginstellingen kunnen gebruikmaken van detachering om tekorten aan gekwalificeerd personeel op te vangen. Dit kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, zoals seizoensgebonden vraag, ziekteverlof, zwangerschapsverlof of onverwachte personeelsuitval. Door het inzetten van gedetacheerd personeel kunt u als zorginstelling de benodigde zorg blijven leveren zonder langdurige werving- en selectieprocessen te doorlopen.

Voordelen van detachering in de zorg

Detacheren heeft verschillende voordelen voor een zorginstelling

  • Flexibiliteit: Detachering biedt zorginstellingen flexibiliteit in het aanpassen van hun personeelsbestand aan de fluctuerende zorgvraag. Ze kunnen personeel inhuren op basis van de actuele behoeften en het aantal beschikbare bedden.
  • Continuïteit van zorg: Detachering zorgt ervoor dat er geen hiaten ontstaan in de zorgverlening. Zelfs bij onverwachte personeelsuitval kan een zorginstelling snel gekwalificeerd personeel inzetten om de continuïteit van de zorg te waarborgen.
  • Expertise en vaardigheden: Gedetacheerd personeel brengt vaak waardevolle ervaring en specialistische vaardigheden met zich mee. Dit kan een zorginstelling helpen om de kwaliteit van de zorg te verhogen en te voldoen aan specifieke behoeften van patiënten.

Oplossing voor het personeelstekort

In de zorgsector is op dit moment  een groot tekort aan deskundig personeel, waaronder ook verpleegkundigen. Uw ZorgCompaan biedt hiervoor een oplossing. Via Uw ZorgCompaan is het mogelijk om verpleegkundigen en verzorgenden IG in te zetten voor uw zorginstelling. Wij werken bijvoorbeeld samen met verpleeg- en verzorgingshuizen,  ziekenhuizen en thuiszorginstellingen.

Uw ZorgCompaan heeft meer dan 10 jaar ervaring in het samenwerken met verzorgenden en verpleegkundigen uit Midden- en Zuid-Europa en sinds kort ook uit Azië. Onze expertise ligt in het begeleiden van buitenlandse zorgprofessionals, het verstrekken van taalopleidingen, het regelen van huisvesting en vervoer, het afhandelen van administratieve processen en het voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot de loonadministratie.

De afgelopen jaren is er binnen Europa, net als in Nederland een afname van het aantal beschikbare verpleegkundigen. Daarom werken wij met verpleegkundigen van buiten de EU die in Nederland mogen werken. De gecertificeerde verpleegkundigen die wij inzetten, zijn van Indonesische afkomst, beschikken over alle benodigde diploma’s en spreken Nederlands. Indonesische verpleegkundigen zijn van nature verzorgend en toegewijd aan hun werk.

Via Uw ZorgCompaan is het mogelijk om voor een langere periode deskundig en betrouwbaar zorgpersoneel in te zetten in uw zorgorganisatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het detacheren van zorgpersoneel via Uw ZorgCompaan, bekijk dan ons aanbod.  Voor vragen neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 – 603 891of mail naar service@uwzorgcompaan.nl. Wij plannen graag een kennismakingsgesprek in, om u persoonlijk meer te vertellen.