Ommerenveldseweg 44
4032 NC Ommeren
Bel ons direct
+31 344 - 603 891
Stuur ons een e-mail
service@uwzorgcompaan.nl

Buitenlandse zorgprofessionals belangrijke aanvulling personeelstekort

Buitenlandse zorgprofessionals belangrijke aanvulling personeelstekort

Op 16 januari 2024 presenteerde de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 een rapport waarin werd benadrukt dat de vergrijzing in Nederland zal blijven toenemen. Bianca Buurman, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), gaf in een artikel van de NOS aan dat er binnen vijf jaar een tekort van 50.000 fte aan zorgpersoneel wordt verwacht. Dit tekort kan niet worden opgevangen door uitsluitend Nederlandse zorgprofessionals.

Zonder ingrijpen dreigen er moeilijke keuzes te moeten worden gemaakt. Kn het huidige zorgaanbod in stand blijven? Volgens het NOS-artikel moeten we mogelijk genoegen nemen met minder kwaliteit of kwantiteit van zorg, of meer zelf doen, wat betekent dat er een nog groter beroep op mantelzorgers wordt gedaan.

Arbeidsmigratie kan een deel van de oplossing bieden voor de zorgsector. Hoewel het aantal arbeidsmigranten in de Nederlandse zorg momenteel “verwaarloosbaar” is, zoals hoogleraar gezondheidseconomie Jochen Mierau opmerkt, wordt de discussie hierover steeds urgenter.

Uw ZorgCompaan werkt al meer dan tien jaar met zorgmedewerkers uit het buitenland.  De zorgaupairs wonen bij onze cliënten in, wat zowel tevredenheid onder cliënten als een oplossing voor het huisvestingsprobleem biedt. Dit stelt mensen in staat langer in hun eigen huis te blijven wonen.

Zorgorganisaties zijn vaak terughoudend om zelf buitenlands personeel te werven vanwege de complexiteit en de tijd die het kost voordat iemand volledig inzetbaar is. Uw ZorgCompaan werkt met verpleegkundigen en VIG’ers uit het buitenland en zorgt voor hun taalcursussen, trainingen en BIG-registratie. Hierdoor zijn onze zorgprofessionals direct inzetbaar in zorginstellingen. Wij zien buitenlandse zorgprofessionals als een cruciale oplossing om het tekort aan te vullen.